Süýji ösümlik Hoya lakunoza SP

Gysga düşündiriş:

Semiarym gyrymsy agaçlara çykmak, düwünlerdäki gaharly kökler; Korollanyň iç ýüzünden başga ähli ösümlik globusly. Uzynlygy 3-4,5 sm we ini 1,5 sm bolan ýumurtga ýa-da ýumurtga-lanceolate ýapraklary ýaprakly, ikisiniň üstünde tegelek, lakunar. gurak bolanda ýüzler, margin aç-açan dikeldilýär; Orta damarlar ýokary galdyrylýar, gapdal damarlar görnüp durmaýar; uzynlygy 5-10 mm bolan Petiole, ýaprakly düwürtikler göze ilmeýär. Leavesapraklardan birnäçe sm uzynlyk; Calyx lobes ovate, obtuse; Corolla ca.Diametri 5 mm. ak ýüpek tohum palto bilen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler