Süýji ösümlik Haworthia Tian Şu

Gysga düşündiriş:

Ösümligiň görnüşi: Tebigy ösümlikler
Dürli görnüşi: Haworthia
Aýratynlyk: gaty ýaprakly ýumşak ýaprak Sklerofit ýapraklary köplenç ak tegmilleri bolýar
ýa-da düwünler zolaklara (zolak); Softumşak ýaprak ýapraklary aç-açan bolýar
Ösümligiň görnüşi: Daş görnüşi
Aýratynlyklary: Guraklyga garşylyk
Ömürboýy: Köpeltmek aňsat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler